Trasa XIII

"Na styku" – trasa akademicka

Środowisko: Wodno Górski Krąg Akademicki "Carpe Noctum" to jednostka skupiająca warszawskich harcerzy-studentów.

logo-trasy slider image slider image

Podstawowe informacje

Liczba uczestników: 80
Czy może przyjąć patrol skautowy: TAK
Informacja o dodatkowych kosztach: zajęcia fakultatywne, nieobowiązkowe, do wyboru.
Transfer Day: bilety wstępów do miejsc na trasie – koszt fakultatywny.
FanPage Trasy: LINK

Komenda trasy

Mateusz Stachewicz – komendant
Adam Drzymalski - zastępca komendanta ds. Promocji
Michał Pikulski - zastępca komendanta ds. Organizacyjnych
Agata Sławińska - finanse
Adrianna Zalewska – program
Marta Kubańska - program
Krzysztof Krysztoń - służba
Kacper Bućko - współpraca z podmiotami lokalnymi
Karolina Pośnik - skauci
Jacek Okruciński - wsparcie organizacyjne
Mikołaj Skorupka - wędrówki

Fabuła

Najważniejszą ideę trasy określa już sama jej nazwa. Zmianą, która ma nastąpić dzięki uczestnictwu w naszej trasie jest nowe spojrzenie na elementy codzienności, świadomości, historii i kultury przez nową perspektywę różnorodności ich źródeł. Naszym zamiarem jest przedstawienie powyższego na przykładzie najbardziej wielobarwnego i bogatego w koegzystującą różnorodność regionu, jakim niewątpliwie jest Podlasie. Z wielu części składowych, przyjrzenia się poszczególnym "dziedzinom codzienności" na koniec trasy uzyskamy pełną, przenikającą się i mamy nadzieję fascynującą perspektywę postrzegania powszedniości.

Przebieg trasy

Przednocleg:
Integracja, Ognisko
Wprowadzenie do idei "na styku" - interakcji i wzajemnego wpływania na siebie wielu elementów, czerpania przez kultury, religie, tradycje, historię (etc.) z wielu niejednorodnych źródeł;

Dzień I:
Spływ kajakowy;
Na styku przyrody i cywilizacji: - w tym dniu skupiamy się na wzajemnym i pozytywnym przenikaniu się prawdziwie dzikiej przyrody z cywilizacją i pozytywnym oddziaływaniu ich na siebie. Także dzień służby

Dzień II:
Na styku kultur - dzień, który ma na celu uświadomienie uczestnikom trasy wzajemnego przenikania się wielu kultur, elementów dziedzictwa kulturowego i szeroko pojętych tradycji i nieuniknionego oddziaływania ich na siebie.

Dzień III:
Dzień służby

Dzień IV:
Na styku religii: - tego dnia uczestnicy odkryją interakcje między religiami, podobnie jak w poprzednich dniach, mając świadomość różnorodności będą mieli sposób by przekonać się niejednorodności wielu stereotypowo jednoznacznie identyfikowanych elementów;
Wieczór natomiast przeznaczony jest na podsumowanie "składowych różnorodności" i ogólnej idei styków.

Dzień V:
Transfer Day:

To trasa dla Ciebie?


Zgłoś się już teraz!