Aktywni Obywatele Świata

Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza jego zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca. Jej celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Jest także globalnym wymiarem edukacji obywatelskiej i obejmuje edukację rozwojową, edukację o prawach człowieka, edukację o zrównoważonym rozwoju, edukację na rzecz pokoju i zapobiegania konfliktom oraz edukację interkulturalną.

Zespół projektowy Aktywnych Obywateli Świata będzie z Wami przez cały zlot tegorocznej Wędrowniczej Watry. W naszym specjalnym namiocie odbywać się będą zajęcia. Poruszymy tematy takie jak Prawa Człowieka, zastanowimy się nad tym jak walczyć ze stereotypami i promować różnorodność oraz złamiemy tabu i porozmawiamy na temat bieżących konfliktów, kryzysu uchodźczego oraz tego, jak może wyglądać współpraca między krajami. W naszych planach jest także wspólne pochylenie się nad naszym stylem życia i przeanalizowanie go pod kątem globalnej odpowiedzialności, w tym śladu ekologicznego. Zajmiemy się również podstawowymi tematami takimi jak globalizacja oraz podział świata na globalne południe i północ (wraz z tego przyczynami i skutkami).

Zachęcamy także do spędzenia z nami wieczorów. Przygotowaliśmy nieco materiałów filmowych, które, mamy nadzieję, zainicjują i podgrzeją dyskusję. Chcemy, aby wędrownicy nie unikali trudnych tematów, umieli ze sobą rozmawiać i, co najważniejsze, aby rozumieli inne perspektywy. Perspektywy to dla nas w tym roku słowo klucz, ponieważ centralnym wydarzeniem w naszym programie będzie „Żywa biblioteka”. Idea Żywej Biblioteki opiera się na przekonaniu, że prawa człowieka zapisane w regulacjach prawnych mają sens jedynie wtedy, kiedy są wszystkim ludziom znane i przez nich respektowane. Zdarza się jednak, że niektórym odmawia się ich praw ze względu na ich pochodzenie, kolor skóry, przekonania. Stwierdzamy zatem, że najskuteczniejszą formą poznania inności jest bezpośrednie spotkanie z nią i dlatego organizujemy otwartą dla wszystkich Żywą Bibliotekę, gdzie reprezentantów grup doświadczających stereotypów, uprzedzeń, wykluczenia i dyskryminacji, można zaprosić do rozmowy i zweryfikować swoje poglądy. Celem tej inicjatywy jest zmiana postawy ludzi wobec inności na opartą na zrozumieniu i szacunku. Poprzez ten projekt chcemy zachęcić do zapoznawania się z prawami człowieka i wzrostu świadomości na temat stereotypów i uprzedzeń oraz ich konsekwencji, a także prowokować krytyczne myślenie. Jakie „książki” będą do waszej dyspozycji? Wpadnijcie do naszego namiotu i się dowiedzcie!

Zapisy na zajęcia, które odbywają się w dziennych blokach w Namiocie Edukacji Globalnej, w tym na Żywą Bibliotekę odbywać się w będą w normalnym trybie zapisów (z podziałem na tury, w biurze zlotu).