Ceremonie zlotowe

WW

Ceremonia otwarcia

Ceremonia rozpalenia watry odbędzie się na połoninie powyżej terenu zlotu. Komendanci tras zbierają patrole i o godz. 19:30 wspólnie wyruszają na miejsce. Przejście oraz ustawienie wokół watry koordynowane będzie przez członków służby porządkowej. Watrę rozpalą osoby, które Komenda Watry wybierze na podstawie zgłoszeń uczestników, jako uosabiające tegoroczne hasło: Bądź zmianą. Kandydatów do rozpalenia Watry zgłaszać można do 16 sierpnia przez formularz: https://rozpalww.zgloszenia24.pl. Po ceremonii rozpalony ogień przeniesiony zostanie na teren miasteczka zlotowego gdzie będzie płonąć przez cały zlot.

Od momentu rozpalenia wary aż do Ceremonii Zamknięcia patrole będą pełnić warty przy ogniu i pilnować by nie zgasł on w żadnym momencie trwania zlotu. Wartę pełni cały patrol razem, w mundurach, za zachowaniem szacunku dla ognia, jednak bez konieczności pełnienia warty honorowej w postawie 'baczność'. Porządek i czas trwania warty zostanie ustalony przez biuro, informacje na ten temat otrzyma patrolowy podczas rejestracji.

Ceremonia zamknięcia

Na zakończeniu Wędrowniczej Watry 2017 spotkamy się tradycyjnie o wschodzie słońca, w tym samym miejscu gdzie została rozpalona. Pożegnamy Bieszczady i ruszymy do swoich środowisk pełni... no właśnie, czego? To zależy przede wszystkim od Ciebie!

WW