Najczęściej zadawane pytania


Nie ma możliwości udziału w samych wędrówkach lub w samym zlocie, ani dla patrolu, ani dla pojedynczych uczestników. Są to integralne części imprezy i tylko udział w nich obu pozwala na realizację celów i zamierzeń Wędrowniczej Watry.
Masz dwie możliwości. Napisz do nas na Facebooku, opublikujemy Twoje ogłoszenie, a nuż znajdą się inne osoby w podobnej sytuacji lub jakiś patrol zechce Cię przygarnąć. Musisz jednak pamiętać, że udział w Watrze ma być szczególnym doświadczeniem nie tylko indywidualnym, ale również zespołowym – jako patrol wspólnie przygotowujecie zajęcia, realizujecie wyczyn, uczestniczycie w wędrówce, zacieśniacie więzy i doskonalicie się jako środowisko wędrownicze. Aby więc WW’17 mogła przynosić owoce na długo po tym, jak zgaśnie watra, warto unikać przypadkowości i przyjechać z własnym zespołem. Jeśli to okaże się jednak niemożliwe, a masz ukończone 18 lat (lub będziesz miał/a najpóźniej 19 sierpnia 2017 r.) zachęcamy do zgłoszenia się do jednej ze służb pomocniczych, szczegóły w zakładce ‚IST’ na stronie.
Nie przewidujemy uczestnictwa w Watrze osób, które nie są członkami ZHP, chyba, że należą do innych organizacji skautowych, lub są specjalistami zaproszonymi przez Komendę do prowadzenia zajęć. Potwierdzeniem członkostwa jest aktywny status w ewidencji ZHP. Podczas podawania szczegółowych danych członków patrolu w procesie rejestracji, konieczne będzie podanie numerów ewidencji każdej z osób należących do patrolu. Warto, więc jak najszybciej dopisać osobę do ewidencji, jeśli z jakiegoś powodu jeszcze jej tam nie ma, lub zdobyć jej nr, jeśli go nie zna.
W patrolu musi być osoba z uprawnieniami do bycia opiekunem. Jeżeli nie macie szans na znalezienie pełnoletniego instruktora lub zamknięcie próby na przewodnika, to zachęcam do zrobienia kursu wychowawców wypoczynku. Nie jest ani drogi, ani długi. Musimy spełniać wymogi formalne organizacji tego typu imprez i dlatego w patrolu musi znajdować się osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. Brakujące uprawnienia będzie trzeba uzupełnić do czerwca. Pamiętajcie, że formalny opiekun nie musi być tą samą osobą, co patrolowy. Wystarczy, że ktoś z patrolu spełni nasze wymagania.
Nie zapewniamy wyżywienia w ramach wpisowego. Musicie pomyśleć zarówno o produktach, jak i sposobie przygotowania posiłków (dobrze sprawdzają się np. małe kuchenki turystyczne na naboje gazowe). Na trasach wędrówek na pewno znajdziecie sklepy spożywcze, w których będziecie mogli uzupełnić swoje zapasy (o dokładne informacje możecie pytać organizatorów Waszej trasy). Na samym zlocie o wyżywieniu również będziecie musieli myśleć sami. W godzinach posiłków dostępny będzie wrzątek, dołożymy starań aby na miejscu działał sklep z podstawowymi produktami (pewną informację na pewno otrzymacie przed WW’17) a kawiarenki również z pewnością zaproponują coś smacznego.
Na terenie zlotu planujemy zorganizować jeden punkt, w którym będzie możliwość ładowania urządzeń elektronicznych. Nie będzie możliwości doprowadzenia prądu do obozowisk korzystając z prywatnych przedłużaczy.
Dokładny skład patrolu będziecie podawać po zakwalifikowaniu na trasę, a więc po 18 kwietnia, wtedy też dokonacie wpłaty wpisowego za te osoby. Liczba członków patrolu nie powinna jednak odbiegać od podanej w pierwszym etapie zgłoszenia. Po zaksięgowaniu wpłaty zwrot wpisowego za osoby, które rezygnują z udziału w Wędrowniczej Watrze będzie możliwy tylko częściowo (90% kwoty), do dnia 31 maja 2017 r., po wcześniejszym ustaleniu tego z Komendą Wędrowniczej Watry 2017. W przypadku rezygnacji członka patrolu po 31 maja, możliwe jest znalezienie zastępstwa na miejsce tej osoby wyłącznie do 5 sierpnia 2017 r., po uzyskaniu zgody Komendy Wędrowniczej Watry 2017, pod warunkiem przesłania do tego dnia (liczy się data stempla pocztowego) karty kwalifikacyjnej nowego uczestnika pod adres wskazany przez biuro.
Tak, jeżeli jest absolwentem gimnazjum.
Uczestnikami patroli na WW’17 mogą być osoby w wieku wędrowniczym, a więc nie starsze niż 21 lat. Wyjątek stanowi osoba pełniąca rolę opiekuna/patrolowego, która może być starsza. Warto jednak mieć na uwadze, że patrolowy powinien pełnić swoją funkcję w myśl wędrowniczej zasady „primus inter pares”, a więc zalecane jest, aby był to wędrownik. Osoby, które przekroczyły wiek wędrowniczy mogą uczestniczyć w WW’17, jako służba pomocnicza (IST), uczestnicy konferencji instruktorskiej, czy też specjaliści prowadzący zajęcia programowe.
Gośćmi na WW’17 będą mogły być tylko osoby zaproszone przez Komendę Watry. Istnieje jednak możliwość zgłoszenia się na konferencję instruktorską dla instruktorów nie uczestniczących w WW'17.