Służba pomocnicza (IST) to szansa dla wszystkich (w wieku od 18 do 26 lat), którzy nie dołączyli do żadnego z patroli, a chcieliby uczestniczyć w Wędrowniczej Watrze 2017 i przygotowaniach do niej.
Aby dołożyć swoje polano do tegorocznej Watry, wystarczy zostać członkiem służby pomocniczej w jednym z wybranych obszarów działań! Jest ich kilka, więc wierzymy, że każdy z Was znajdzie coś dla siebie:

Służba organizacyjno-porządkowa – Dołącz!

Współpraca z hm. Piotrem Lubasiem – zastępcą komendantki ds. organizacyjnych.

Służba organizacyjno – porządkowa dba o najważniejsze potrzeby uczestników, m.in. pomaga w kwestiach zakwaterowania i wyżywienia. Pełniący tę służbę stanowią pomost między kadrą a uczestnikami, którzy dzięki pomocy IST poznają obowiązujące zasady przebywania na zlocie, uczestnictwa w programie i watrowych wydarzeniach.

W szczególności do zadań tej służby należeć będzie:
- przygotowanie miejsca zlotu Wędrowniczej Watry 2017 (tzw. “kwaterka”)
- pełnienie wart na terenie oraz przy bramie zlotu,
- koordynowanie miejsc przygotowywania posiłków,
- koordynowanie wart przy Watrze,
- pomoc przy organizacji miejsc programowych,
- pomoc techniczna kadrze, w szczególności zespołowi programowemu,
- reagowanie na bieżące potrzeby uczestników, zbieranie uwag i komentarzy służących poprawie funkcjonowania zlotu,
- dbanie o dobrą atmosferę zlotu :)

Od pełniących tę służbę oczekujemy:
- spostrzegawczości i skrupulatności,
- otwartości na ludzi,
- cierpliwości i wyrozumiałości,
- dobrej organizacji pracy,
- kreatywności,
- pracowitości,
- samodzielności,
- uśmiechu na twarzy.

Limit miejsc: 25

Służba informacyjna / obsługa biura zlotu – Dołącz!

Współpraca z phm. Bartoszem Krzemieniem – szefem biura Watry

W szczególności do zadań tej służby należeć będzie:
- przygotowanie miejsca zlotu Wędrowniczej Watry 2017 (tzw. “kwaterka”)
- przygotowywanie materiałów papierowych,
- pełnienie dyżurów w biurze zlotu,
- rejestracja uczestników oraz gości,
- wydawanie pakietów zlotowych,
- sprawdzanie dokumentów patroli i dopilnowanie prawidłowego ich uzupełnienia,
- redagowanie ogłoszeń oraz wsparcie informacyjne uczestników zlotu w zakresie organizacji życia na zlocie,
- orientowanie się we wszystkim, co dzieje się na zlocie.

Od pełniących ten rodzaj służby, oczekujemy:
- spostrzegawczości i skrupulatności,
- podstawowych umiejętności obsługi programów: Microsoft Word oraz Microsoft Excel,
- otwartości na ludzi,
- cierpliwości i wyrozumiałości,
- dobrej organizacji pracy,
- zmysłu estetycznego,
- odrobiny kreatywności,
- uśmiechu,
- w miarę możliwości: dysponowania własnym laptopem.

Limit miejsc: 4.

Obsługa programowa – Dołącz!

Współpraca z hm. Kingą Szołczyńską – zastępczynią komendantki ds. programu.

Pełniący służbę programową będą wspierać zespół programowy.

W szczególności do zadań tej służby należeć będzie:

- przygotowanie miejsca zlotu Wędrowniczej Watry 2017 (tzw. “kwaterka”)
- pomoc osobom prowadzącym zajęcia,
- pomoc w dysponowaniu materiałami programowymi,
- współpraca z biurem zlotu,
- pomoc w przeprowadzeniu poszczególnych punktów programu, np. podczas zbiórki krwi i kilku innych, o których na razie nie chcemy jeszcze głośno mówić, pomoc w przeprowadzeniu poszczególnych punktów programu
- pomoc w przygotowaniu ceremonii rozpoczęcia i zakończenia,
- przygotowanie miejsc programowych,

Od pełniących ten rodzaj służby, oczekujemy:
- zapału do pracy,
- chęci pracy w programie,
- zaradności i kreatywności,
- poczucia humoru,
- umiejętności pracy pod presją czasu ;),
- czasami szybkiego przemieszczania się po terenie zlotu ;),
- posiadanie własnego laptopa, będzie dodatkowym atutem.

Limit miejsc: 5.

Obsługa VIP i skautów – Dołącz!

Współpraca z pwd. Ewą Grabek - członkinią komendy ds. współpracy z zagranicą

Pełniący służbę skautów będą zajmować się zapewnieniem niezbędnych informacji i wsparcia dla grup zagranicznych.

Do zadań tej służby, w szczególności należeć będzie:
- przygotowanie miejsca zlotu Wędrowniczej Watry 2017 (tzw. “kwaterka”)
- dbanie, by skauci prawidłowo rejestrowali się na zajęcia,
- dbanie, by skauci uczestniczyli w zajęciach programowych
- pomoc skautom w przeprowadzeniu zajęć programowych
- pomaganie w rozwiązywaniu problemów, wynikających z różnic językowych i kulturowych

Od pełniących ten rodzaj służby, oczekujemy:
- pozytywnego nastawienia do osób zza granicy,
- otwartości na ludzi, - otwartości na inne kultury i kraje,
- cierpliwości i wyrozumiałości,
- bardzo dobrej znajomości języka angielskiego,
- mile widziana znajomość innych języków obcych, w szczególności hiszpańskiego i rosyjskiego.

Limit miejsc: 5.

Promocja – Dołącz!

Współpraca z phm. Przemysławem Proszowski – zastępczą komendantki ds. promocji.

Pełniący służbę promocyjną będą wspierać zespół promocji (i jeść ciastka).

W szczególności do zadań tej służby należeć będzie:

- przygotowywanie materiałów promocyjnych (tekst/grafika/foto)
- prowadzenie mediów społecznościowych,
- tworzenie oprawy wizualnej zlotu,
- współpraca z mediami,
- jedzenie ciastek,
- snapowanie,
- bycie tam, gdzie się coś dzieje,
- współpraca z ekipą video,

Od pełniących ten rodzaj służby, oczekujemy:
- zapału do pracy,
- chęci pracy w promocji,
- zaradności i kreatywności,
- umiejętności w zakresie jednej z dziedzin promocji (tekst/grafika/foto),
- TERMINOWOŚCI,
- poczucia humoru,
- poczucia.

Limit miejsc: 5.

IST – dodatkowe informacje

Wybór członków służby pomocniczej nastąpi po zatwierdzeniu kandydatury przez Komendę Wędrowniczej Watry, o czym zainteresowane osoby zostaną indywidualnie powiadomione.

Kandydaci do IST mogą zgłosić swoje preferencje do kilku służb. W przypadku zakwalifikowania się do kilku grup będą musieli zdecydować, w jakim obszarze chcą pełnić służbę podczas Wędrowniczej Watry 2017.

Kandydaci do IST powinni być pełnoletni (warunkiem jest ukończenie 18 roku życia najpóźniej w dniu 18 sierpnia 2017 r.).

Członkowie służby pomocniczej powinni wziąć udział w spotkaniu IST i patrolowych, które odbędzie się od 7 do 9 kwietnia 2017 r. Obowiązuje ich opłata za udział w Wędrowniczej Watrze w wysokości 70 złotych. W przeciwieństwie do pozostałych uczestników, członkowie służby pomocniczej będą mieli zapewnione pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie) oraz ubezpieczenie NNW przez cały czas trwania służby. Członkowie IST zakwaterowani są na wspólnym podobozie we własnych namiotach turystycznych. Praca IST trwa od 20 do 28 sierpnia 2017 r. W okresie od 20 do 23 sierpnia IST nie jest podzielone na służby, w tym czasie pracuje wspólnie przygotowując teren zlotu na przybycie uczestników.