phm. Sylwia Wójcik
komendantka Wędrowniczej Watry 2017

phm. Ina Domider
zastępczyni komendantki ds. wędrówek

hm. Kinga Szołczyńska
zastępczyni komendantki ds. programu

hm. Piotr Lubaś
zastępca komendantki ds. organizacyjnych

phm. Przemysław Proszowski
członek komendy ds. promocji

phm. Bartosz Krzemień
szef biura Watry

phm. Ewa Grabek
członkini komendy ds. współpracy z zagranicą

hm. Justyna Rędzikowska
nadzór merytoryczny

hm. Aleksandra Kacprowicz
pozyskiwanie środków, AOŚ

phm. Aleksandra Magda
program ekspercki

hm. Julianna Zapart
program instruktorski, konferencja

pwd. Magdalena Noszczyk
ekologia

pwd. Justyna Rajek
finanse