Zajęcia uczestników

WW

Po raz kolejny filarem programu Wędrowniczej Watry są zajęcia prowadzone przez samych uczestników - każdy patrol miał za zadanie przygotować dwie propozycje wędrowniczych zajęć. Obszary tematyczne do wyboru to 'wyjście w świat', 'szukanie swojego miejsca w społeczeństwie' oraz 'praca nad sobą'. Każdy patrol proponował własne tematy szczegółowe, co daje nadzieję na prawdziwie specjalistyczne zajęcia prowadzone przez znawców :). Zajęcia te będą odbywały się podczas zlotu w czwartek, piątek i sobotę w trzech 1.5 godzinnych blokach. Udział w zajęciach jest obowiązkowy - nikt nie wie lepiej niż sami uczestnicy ile czasu i wysiłku wymagało przygotowanie wartościowych zajęć, na pewno więc każdy chciałby dodać do tego najważniejszy i niezbędny element, czyli uczestników. Warto odwzajemniać się innym swoją obecnością.

Na większość zajęć warto zabrać KARIMATY DO SIEDZENIA.

Harmonogramy zajęć wraz z opisami dostępne będą w kilku miejscach zlotu, w wersji wielkoformatowej. Harmonogram zajęć na kolejny dzień aktualizowany będzie każdorazowo do godz. 18 dnia poprzedniego.

Zapisy na zajęcia odbywać się będą w godzinach porannych, w trzech turach (tak aby każdy patrol zapisywał się raz w pierwszej, raz w drugiej a raz w trzeciej turze) w biurze zlotu. Lista z podziałem na tury zostanie przedstawiona podczas pierwszej odprawy patrolowych oraz będzie do wglądu w biurze i na tablicy ogłoszeń. Obsługa biurowo-programowa przygotuje ok. 10 stanowisk do zapisów. Zapisu na zajęcia dokonuje patrolowy w imieniu całego patrolu (oczywiście każdy uczestnik może brać udział w innych zajęciach niż reszta patrolu, a nawet jest to wskazane - sprzyja dzieleniu się wiedzą, doświadczeniami). Warto, zwłaszcza gdy patrol jest przydzielony w drugiej czy trzeciej turze, wybrać zajęcia II i III wyboru, na wypadek gdyby w momencie zapisów zabrakło miejsc na zajęcia pierwszego wyboru - na pewno usprawni to proces zapisów.