Termin

20 - 27.08.2019 - obozy wędrowne / wędrówki
28.08 – 01.09.2019 – zlot Wędrowniczej Watry

Cena

150zł

Miejsce

jeszcze nie zostało wybrane

Max liczba uczestników

800

Watra to IDEA


Chcemy tworzyć WSPÓLNOTĘ, chcemy do niej należeć. Wymaga to pracy i czasu.

Wspólnota to wszyscy uczestnicy Wędrowniczej Watry, kadra, instruktorzy, zlotowe służby. Do tej wspólnoty należą również wszyscy, którzy związani byli z Wędrowniczą Watrą przez ostanie 20 lat.

...

Wspólnota istnieje PO COŚ. Naszym celem jest budowanie wspólnoty po to, aby:

 • łączyć ludzi o wspólnych wartościach;
 • każdy wędrownik i instruktor wędrowniczy miał świadomość celu, dla którego istnieje nasz ruch,
 • pełnić pożyteczną służbę na rzecz drużyny, całej organizacji, wspólnoty lokalnej, środowiska,
 • wspólnie przeżywać emocje, wspólnie podejmować wyzwania, tworzyć trwałe więzi.
...
Co będzie się działo na #WW19

Program


Program Wędrowniczej Watry obejmuje zarówno zlot, jak i przygotowanie do niego w ramach całorocznej pracy drużyny (patrolu). Składa się z następujących elementów:

Służba do wewnątrz

Aktywne zaangażowanie uczestników w organizację zlotu poprzez przygotowanie zajęć przez patrole.

Wyczyn

Wspólne przygotowanie organizacyjne i programowe, a następnie przeprowadzenie obozu wędrownego (udział w przygotowaniu wędrówki).

Służba na zewnątrz

Działanie śródroczne – projekt dziewięciomiesięcznej służby, w ramach której drużyny (patrole) podejmą odpowiedzialność za środowisko lokalne, będą kształtować wrażliwość w aktywnym rozwiązywaniu realnych problemów poprzez pożyteczne działania.

Program instruktorski

Intensywne wsparcie instruktorów i drużynowych w pracy śródrocznej (służba i organizacja obozu wędrownego) oraz przygotowaniu do zlotu przez zespoły komendy i referaty; program podczas zlotu uwzględniający rozwój instruktorski, dyskusja o aktualnych problemach wychowawczych i zmianach metodycznych, wpływie reformy edukacji na działanie drużyn wędrowniczych.

W praktyce przełoży się to na między innymi:

 • program wędrowniczy – zajęcia przygotowane przez uczestników;
 • program specjalnościowy – udział każdego patrolu w przynajmniej jednych zajęciach specjalnościowych (grze specjalnościowej);
 • program ekspercki - zajęcia prowadzone przez ekspertów - instruktorów referatów, akademików, innych instruktorów oraz gości zewnętrznych w ramach bloków zajęć, Centrum Kulturalnego i Centrum Duchowego;
 • program Centrum Kulturalnego, Centrum Duchowego, Kawiarenek – dodatkowy program poranny i wieczorny;
 • program instruktorski, w tym konferencja instruktorska.
...

Istotnym elementem tegorocznego programu jest powiązanie śródrocznej pracy drużyn (patroli) z przygotowaniem do zlotu Wędrowniczej Watry. Uczestnicy Wędrowniczej Watry będą:

 • pełnić służbę w środowisku działania
 • przygotowywać zajęcia do przeprowadzenia w czasie Wędrowniczej Watry
 • przygotowywać własny obóz wędrowny (wędrówkę)

Współpraca z Referatami Wędrowniczymi

Wędrownicza Watra nie powinna być wydarzeniem organizowanym w oderwaniu od pracy referatów wędrowniczych poszczególnych chorągwi. Komenda Wędrowniczej Watry zamierza współpracować z referatami poprzez:

 • wspólną organizację wsparcia dla drużyn, które chcą wziąć udział w zlocie. Chcemy, aby referaty wędrownicze odpowiadały za przygotowanie konspektów przez patrole oraz aktywnie uczestniczyły w procesie rekrutacji;
 • wspólne przygotowanie drużyn (patroli) do organizacji samodzielnych obozów wędrownych;
 • wspólną organizację spotkania patrolowych z danej chorągwi;
 • wspólną organizację części zajęć na zlocie Wędrowniczej Watry.
Odznaka

XV lat wędrownictwa / XX lat Wędrowniczej Watry


Wszystkie patrole, które spełnią wymagania, to znaczy: wezmą udział w rekrutacji, przygotują konspekty zajęć oraz będą pełnić zadanie związane ze służbą otrzymają pamiątkową odznakę “XV lat wędrownictwa / XX lat Wędrowniczej Watry”, bez względu na to, czy zakwalifikują się na zlot Wędrowniczej Watry. Do udziału w tym przedsięwzięciu zapraszamy wszystkie drużyny z całej Polski.