Termin

20 - 27.08.2019 - obozy wędrowne / wędrówki
28.08 – 01.09.2019 – zlot Wędrowniczej Watry

Cena

125zł

Miejsce

Harcerski Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy "Pająk"
Hufca ZHP Częstochowa

Max liczba uczestników

800

Wędrownicza Watra 2019

Lista patroli zakwalifikowanych


Sprawdź, czy Twój patrol weźmie udział w największym wydarzeniu dla wędrowników!Zobacz listę patroli

...


Regulamin
Wędrowniczej Watry 2019

Pobierz PDF

...


Poradnik programowy
Wędrowniczej Watry 2019

Pobierz PDF

...


Poradnik programowy
Konspekt zajęć

Pobierz DOC

...


Regulamin trasy
Konspekt zajęć

Pobierz PDF

Watra to IDEA


Chcemy tworzyć WSPÓLNOTĘ, chcemy do niej należeć. Wymaga to pracy i czasu.

Wspólnota to wszyscy uczestnicy Wędrowniczej Watry, kadra, instruktorzy, zlotowe służby. Do tej wspólnoty należą również wszyscy, którzy związani byli z Wędrowniczą Watrą przez ostanie 20 lat.

...

Wspólnota istnieje PO COŚ. Naszym celem jest budowanie wspólnoty po to, aby:

 • łączyć ludzi o wspólnych wartościach;
 • każdy wędrownik i instruktor wędrowniczy miał świadomość celu, dla którego istnieje nasz ruch,
 • pełnić pożyteczną służbę na rzecz drużyny, całej organizacji, wspólnoty lokalnej, środowiska,
 • wspólnie przeżywać emocje, wspólnie podejmować wyzwania, tworzyć trwałe więzi.
...
Co będzie się działo na #WW19

Program


Program Wędrowniczej Watry obejmuje zarówno zlot, jak i przygotowanie do niego w ramach całorocznej pracy drużyny (patrolu). Składa się z następujących elementów:

Służba do wewnątrz

Aktywne zaangażowanie uczestników w organizację zlotu poprzez przygotowanie zajęć przez patrole.

Wyczyn

Wspólne przygotowanie organizacyjne i programowe, a następnie przeprowadzenie obozu wędrownego (udział w przygotowaniu wędrówki).

Służba na zewnątrz

Działanie śródroczne – projekt dziewięciomiesięcznej służby, w ramach której drużyny (patrole) podejmą odpowiedzialność za środowisko lokalne, będą kształtować wrażliwość w aktywnym rozwiązywaniu realnych problemów poprzez pożyteczne działania.

Program instruktorski

Intensywne wsparcie instruktorów i drużynowych w pracy śródrocznej (służba i organizacja obozu wędrownego) oraz przygotowaniu do zlotu przez zespoły komendy i referaty; program podczas zlotu uwzględniający rozwój instruktorski, dyskusja o aktualnych problemach wychowawczych i zmianach metodycznych, wpływie reformy edukacji na działanie drużyn wędrowniczych.

W praktyce przełoży się to na między innymi:

 • program wędrowniczy – zajęcia przygotowane przez uczestników;
 • program specjalnościowy – udział każdego patrolu w przynajmniej jednych zajęciach specjalnościowych (grze specjalnościowej);
 • program ekspercki - zajęcia prowadzone przez ekspertów - instruktorów referatów, akademików, innych instruktorów oraz gości zewnętrznych w ramach bloków zajęć, Centrum Kulturalnego i Centrum Duchowego;
 • program Centrum Kulturalnego, Centrum Duchowego, Kawiarenek – dodatkowy program poranny i wieczorny;
 • program instruktorski, w tym konferencja instruktorska.
...

Istotnym elementem tegorocznego programu jest powiązanie śródrocznej pracy drużyn (patroli) z przygotowaniem do zlotu Wędrowniczej Watry. Uczestnicy Wędrowniczej Watry będą:

 • pełnić służbę w środowisku działania
 • przygotowywać zajęcia do przeprowadzenia w czasie Wędrowniczej Watry
 • przygotowywać własny obóz wędrowny (wędrówkę)

Współpraca z Referatami Wędrowniczymi

Wędrownicza Watra nie powinna być wydarzeniem organizowanym w oderwaniu od pracy referatów wędrowniczych poszczególnych chorągwi. Komenda Wędrowniczej Watry zamierza współpracować z referatami poprzez:

 • wspólną organizację wsparcia dla drużyn, które chcą wziąć udział w zlocie. Chcemy, aby referaty wędrownicze odpowiadały za przygotowanie konspektów przez patrole oraz aktywnie uczestniczyły w procesie rekrutacji;
 • wspólne przygotowanie drużyn (patroli) do organizacji samodzielnych obozów wędrownych;
 • wspólną organizację spotkania patrolowych z danej chorągwi;
 • wspólną organizację części zajęć na zlocie Wędrowniczej Watry.
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Czy możemy zorganizować obóz wędrowny w kilka drużyn ?

Zachęcamy Was do organizacji samodzielnych obozów drużyn. Z punktu widzenia metodycznego jest to najlepsze możliwe rozwiązanie. Jeśli jednak (z różnych powodów) okaże się to niemożliwe to oczywiście organizacja obozu przez dwie współpracujące ze sobą drużyny jest dopuszczalna. Pamiętajcie jednak o dokonaniu podziału zadań w taki sposób, aby wszyscy uczestnicy obozu byli zaangażowani w jego organizację.  

Czy możemy zorganizować obóz wędrowny w innym terminie niż sugerowany przez komendę Wędrowniczej Watry ?

Najlepiej zorganizować obóz w sugerowanym terminie, jednak jeśli jest to niemożliwe komenda Watry dopuszcza możliwość organizacji obozu wędrownego w innym terminie pod warunkiem, że będzie to okres wakacji 2019 roku.

Czy na Watrze 2019 będą organizowane trasy ?

Jednym z priorytetów Wędrowniczej Watry 2019 jest zachęcenie drużyn do organizacji samodzielnych obozów wędrownych. Jeśli jednak – z różnych przyczyn – Wasza drużyna nie będzie w stanie zorganizować takiego obozu będziecie mogli wziąć udział w trasach wyłonionych jak co roku w konkursie. Tras będzie jednak mniej niż miało to miejsce do tej pory.  

Czy możemy liczyć na wsparcie przy organizacji obozu wędrownego ?

Oczywiście ! Zarówno Referaty Wędrownicze w Chorągwiach jak i komenda Wędrowniczej Watry będą wspierać Was w przygotowywanych obozach. Specjalnie dla Was przygotowujemy poradnik dotyczący organizacji obozów wędrownych – trafi on do was już na początku 2019 roku. 

Wysłałam/wysłałem zgłoszenie, ale nie przyszedł do mnie mail aktywacyjny. Czy otrzymaliście moje zgłoszenie?

Napisz do nas wiadomość na watra@zhp.pl, podaj swoje imię i nazwisko oraz nazwę patrolu - sprawdzimy jaki jest stan Twojego złoszenia.

Ile osób może liczyć patrol?

Patrole mogą liczyć od 5 do 15 osób.

Czy jeśli moja drużyna (patrol) nie zakwalifikuje się na Wędrowniczą Watrę, to wciąż możemy zdobyć odznakę “XV lat wędrownictwa / XX lat Wędrowniczej Watry”?

Tak, każda drużyna, która przygotuje dwa konspekty zajęć oraz będzie pełnić w czasie roku harcerskiego służbę, której zasady opisane są w Poradniku Programowym może zdobyć tę odznakę. Odznakę można zdobywać również w ogóle nie uczestnicząc w rekrutacji na zlot, ale spełniając powyższe warunki.

Dlaczego udział w Wędrowniczej Watrze 2019 kosztuje 125 złotych?

Jest to kwota, która pozwala pokryć koszty pobytu na bazie, koszty związane ze zlotem dłuższym o jeden dzień oraz wydatkki związane z programem. Z doświadczeń kilku ostatnich lat wiemy, że właśnie takie wpisowe pozwala pokryć zlotowe wydatki bez ryzyka, że powstanie strata i zadłużenie (trudno oczekiwać od kogokolwiek w ZHP, by spłacał długi po Watrze).

Ile powinien trwać obóz wędrowny?

Regulamin mówi, że obozy wędrowne trwają od 20 do 28 sierpnia 2019 r. oznacza to 7 dni obozu + dzień transferowy. Zalecamy aby obozy odbywały się właśnie w tym termienie oraz aby trwały 7 dni. W wyjątkowych sytuacjach, gdy organizacja obozu w podanym terminie lub o podanej długości nie będzie możliwa niezbędne będzie skontaktowanie się z Z-cą komendanta ds. wędrówek i obozów.

Przygotowaliśmy konspekt zajęć po angielsku, ale system nie chce przyjąć zgłoszenia z tylko jednym załączonym konspektem. Co zrobić?

Konspekt zajęć prowadzonych w języku angielskim należy załączyć dwa razy - ten sam plik w polu "Konspekt zajęć nr 1" i "Konspekt zajęć nr 2" pod nazwą "ENG_nazwa patrolu_nazwa obszaru tematycznego".

Jubileuszowa Odznaka Wędrownictwa


Wszystkie patrole, które spełnią wymagania, to znaczy: wezmą udział w rekrutacji, przygotują konspekty zajęć oraz będą pełnić zadanie związane ze służbą otrzymają pamiątkową Jubileuszową Odznakę Wędrownictwa, bez względu na to, czy zakwalifikują się na zlot Wędrowniczej Watry. Do udziału w tym przedsięwzięciu zapraszamy wszystkie drużyny z całej Polski.

Pobierz regulamin Klauzula uczestnika Formularz zgłoszenia