Czym jest wędrownictwo w ZHP?

Wędrownictwo jest ruchem metodycznym Związku Harcerstwa Polskiego zrzeszającym członków w wieku 15 – 21 lat. Etap ten skupia się przede wszystkim na rozwoju młodego człowieka, wsparciu go w pokonywaniu życiowych i osobistych barier oraz rozwiązywaniu problemów, które napotyka. Młodzież w tym czasie rozwija swoje osobiste umiejętności, poszerza społeczne horyzonty oraz wspólnie z grupą rówieśników realizuje cele, które prowadzą do samodoskonalenia oraz wsparcia lokalnej społeczności. Wędrownictwo to ruch programowo-metodyczny nastawiony na przygotowanie młodego człowieka do wejścia w dorosłość, na rynek pracy, do społeczeństwa.

Dewiza wędrownicza, która ma być hasłem przodującym Wędrownikom w ich życiu, brzmi „Wyjdź w świat, zobacz, pomyśl – pomóż, czyli działaj”. Opisuje ona bardzo generalnie, jak otwartym, uważnym i rozważnym człowiekiem, gotowym do pomocy i odważnym w działaniu powinien chcieć stawać się Wędrownik.

Czym jest Wędrownicza Watra?

Wędrownicza Watra to cykliczny, ogólnopolski zlot organizowany dla wędrowników. Co roku bierze w nim udział kilkaset młodych ludzi, którzy chcą być aktywnymi członkami lokalnych społeczności, liderami, osiągać mistrzostwo w różnorakich dziedzinach. Wydarzenie to corocznie zrzesza kilkudziesięciu ekspertów, influencerów oraz artystów, którzy zaszczepiają w uczestnikach Wędrowniczej Watry nową wiedzę, umiejętności o pasje do działania w nowym nadchodzącym roku. Staramy się, aby wydarzeniu zawsze towarzyszyła atmosfera otwartości, tolerancji, wsparcia, pola do samorozwoju i samorealizacji, a także aspekt wyzwania i celu do którego młodzież chce dążyć.

Kontakt dla prasy