Czym jest wędrownictwo w ZHP?

Wędrownictwo jest ruchem metodycznym Związku Harcerstwa Polskiego zrzeszającym członków w wieku 15 – 21 lat. Etap ten skupia się przede wszystkim na rozwoju młodego człowieka, wsparciu go w pokonywaniu życiowych i osobistych barier oraz rozwiązywaniu problemów, które napotyka. Młodzież w tym czasie rozwija swoje osobiste umiejętności, poszerza społeczne horyzonty oraz wspólnie z grupą rówieśników realizuje cele, które prowadzą do samodoskonalenia oraz wsparcia lokalnej społeczności. Wędrownictwo to ruch programowo-metodyczny nastawiony na przygotowanie młodego człowieka do wejścia w dorosłość, na rynek pracy, do społeczeństwa.

Dewiza wędrownicza, która ma być hasłem przodującym Wędrownikom w ich życiu, brzmi „Wyjdź w świat, zobacz, pomyśl – pomóż, czyli działaj”. Opisuje ona bardzo generalnie, jak otwartym, uważnym i rozważnym człowiekiem, gotowym do pomocy i odważnym w działaniu powinien chcieć stawać się Wędrownik.

Czym jest Wędrownicza Watra?

Wędrownicza Watra to cykliczny, ogólnopolski zlot organizowany dla wędrowników. Co roku bierze w nim udział kilkaset młodych ludzi, którzy chcą być aktywnymi członkami lokalnych społeczności, liderami, osiągać mistrzostwo w różnorakich dziedzinach.

Wydarzenie to corocznie zrzesza kilkudziesięciu ekspertów, influencerów oraz artystów, którzy zaszczepiają w uczestnikach Wędrowniczej Watry nową wiedzę, umiejętności o pasje do działania w nowym nadchodzącym roku. Staramy się, aby wydarzeniu zawsze towarzyszyła atmosfera otwartości, tolerancji, wsparcia, pola do samorozwoju i samorealizacji, a także aspekt wyzwania i celu do którego młodzież chce dążyć.

Jak Wędrownicza Watra będzie działać w latach 2021-2023?

Organizatorzy Wędrowniczej Watry kładą nacisk nie tylko na pracę z młodzieżą podczas sierpniowego zlotu, lecz na proces wychowawczy trwający cały rok, oparty o elementy pracy wędrowniczej tj. wyczyn (pokonywanie własnych słabości, stawianie sobie wyzwań), pracę nad sobą (nad swoim charakterem, wadami, zaletami) oraz służbę (dobrowolne, świadome niesienie pomocy tam, gdzie jest ona potrzebna).

W tym roku program Wędrowniczej Watry skupiać się będzie wokół hasła „Rozwiń żagle”. Chcemy, aby hasło to nawiązywało bezpośrednio do Dewizy Wędrowniczej i było jej wodnym odnośnikiem, motywatorem do dalszej pracy nad sobą i swoimi słabościami. Młodzież z całej Polski zwieńczy całoroczną pracę swoich jednostek na największym harcerskim wydarzeniu młodzieżowym w 2023 roku.

Kontakt dla prasy

phm. Julia Kurgan

[email protected]